Flisacy

Tzw. śrikówkami, śrikówki są to pętlice zrobione z gałęzi lub drobnicy czyli młodej drzewiny.

Archipelag

Archipelag z geograficznego punktu widzenia to szereg samodzielnych wysp, które jednak w jakiś szczególny sposób wzajemnie na siebie oddziałują. T. Sławek archipelag potraktował jako metaforę do wielu społeczności, które są odrębne, ale ich funkcjonowanie musi być oparte na komunikacji między sobą. Nam się to porównanie nie podoba. Raczej wolelibyśmy widzieć w archipelagu oddzielne osobowości, zdystansowane…