Świadomość utraty

Tę świadomość fundują nam rzeczy, które narastają wokół życia, lecz także rozsypują się , niszczą, ulegają zmianom, rozpadają się i przestają istnieć. To na nich widzimy upływający czas, na nich bardziej niż na własnych twarzach.[…]

Kontynuuj czytanie …

Ciekawość, pożądanie, zawiść

 Od tych trzech uczuć zaczęła się historia ludzkości. Dramat ciekawości Adama, pożądania Ewy i zawiści Kaina nakręcił nasze istnienie. Jest też króciutką charakterystyką człowieka, jako istoty niestałej i słabej. Człowiek ciągle popełnia te same błędy,[…]

Kontynuuj czytanie …

Twarz przede mną

Był taki czas w kulturze, kiedy poeci i prozaicy mówili tylko o literaturze, nie oczekiwano od nich niczego innego i oni nie mieli pretensji do innych dyscyplin. Równocześnie historycy koncentrowali się tylko na swojej specjalności,[…]

Kontynuuj czytanie …