Flisacy

Tzw. śrikówkami, śrikówki są to pętlice zrobione z gałęzi lub drobnicy czyli młodej drzewiny.