Czujny i ciekawy, ale ostrożny

 „Noszę żałobę, albowiem świat jest pełen kłamstwa” – taki napis widnieje na obrazie Bruegela „Mizantrop” G.H.Grudziński  w liście do Elżbiety Sawickiej z 14 kwietnia 1997 roku tak go interpretuje : „Człowiek samo-odcięty od świata, w  kapturze zasuniętym na oczy, pada ofiarą małego złodziejaszka, który odcina mu zwisający z tyłu mieszek czy sakiewkę. Mizantropie, nie odcinaj…