Gwarzenie historii

Odsiecz wiedeńska miewała – w różnych okresach historii – złą lub dobrą "prasę". Jedni uważali ją za junacki, ale bezpłodny gest, zrobiony w momencie, kiedy rysowały się już dla Polski przyszłe niebezpieczeństwa. Ci właśnie prychali opluwając sobie usta: jakże tak! pozwolić urastać w siłę Prusom, ratować oschłą Austrię, oddać Moskwie Smoleńsk i Kijów, po to…