Estetyzm jako „gest kulturalnego oporu”

            Oskar Wild uważał, że „nie ma moralnych czy niemoralnych książek, książki mogą być tylko dobrze lub źle napisane.” Estetyzm to postawa (wspominam o literaturze, bo pod tym wzgęlem mnie interesuje)  literacka, która koncentrowała się na stronie artystycznej utworów. Nie uwzględniała zadań społecznych, które miałaby literatura wypełniać. Lubimy obcować ze wspaniałym stylem, z historią świetnie…