Buchalteria elementarnych wartości

Robinson Kruzoe podczas swojej samotności robił zapiski, były one o tyle ciekawe, że przypominają notatnik buchaltera: „Porównywałem złe z dobrem i jakby rachunek kupiecki zapisywałem tak: Złe Przebywam na pustej wyspie Pędzę życie pustelnicze Nie[…]

Kontynuuj czytanie …