Dekalog ludu dawnego

Przypominał wówczas Kserksesa, który morze kazał smagać łańcuchami za karę, że potopiło jego statki.