Trickster

Schemat, na którym dzisiaj buduje się bohaterów.  Poeci wojenni odwracali się od tyrtejskiej poezji (jarmacznej i kabaretowej), odrzucali też model literatury kierującej się przesłankami mimetyzmu, czego konsekwencją był zwrot w stronę fantastyki: groteska, baśń, legenda, mit. Współczesne odreagowanie Już od dłuższego czasu szukamy powodu, który sprawił, że ludzie tak chętnie ruszyli do czytania książek fantasy….

Trickster

  Przeczytaliśmy niedawno opinię, że w fantasy zaciera się granica między dobrem a złem. Dobro może stawać się złem w zależności od okoliczności, a złe wybory w efekcie potrafią doprowadzić do czegoś dobrego. Postawy bohaterów są neutralne, dlatego w tym przypadku należy mówić o relatywizmie. Relatywizm – z łac. relativus „względny”. Pogląd głoszący względność i…