Potwór – Marysieńka Sobieska

Maria Kazimiera, piękna Francuska, która słabo mówiła po polsku. „(…) Jan Sobieski od czasu, jak się z nim zapoznałem bliżej, jest dla mnie jednym z najciekawszych pisarzy XVII wieku, mimo, że jego nazwiska nie znajdzie się w żadnym podręczniku literatury. (…) Zazwyczaj w listach styl jego nosi znamiona epoki: ciężki, z łacińska zawijany, odświętny i…

Gwarzenie historii

Odsiecz wiedeńska miewała – w różnych okresach historii – złą lub dobrą "prasę". Jedni uważali ją za junacki, ale bezpłodny gest, zrobiony w momencie, kiedy rysowały się już dla Polski przyszłe niebezpieczeństwa. Ci właśnie prychali opluwając sobie usta: jakże tak! pozwolić urastać w siłę Prusom, ratować oschłą Austrię, oddać Moskwie Smoleńsk i Kijów, po to…