Potwór – Marysieńka Sobieska

Maria Kazimiera, piękna Francuska, która słabo mówiła po polsku. „(…) Jan Sobieski od czasu, jak się z nim zapoznałem bliżej, jest dla mnie jednym z najciekawszych pisarzy XVII wieku, mimo, że jego nazwiska nie znajdzie się w żadnym podręczniku literatury. (…) Zazwyczaj w listach styl jego nosi znamiona epoki: ciężki, z łacińska zawijany, odświętny i…