Stronimy od feminizmu

Baśnie niczym lustra „Porzucenie domu nie jest wynikiem jego destrukcyjnego charakteru, lecz splotu okoliczności, których przyczyny ustają, bohater ma gdzie wrócić, ma jak się odnaleźć; powraca wówczas do reprezentowanych przez dom wartości, jak i do osób. (…) porzucenie domu jest koniecznością i nie na tym polega dramat człowieka, że trzeba go porzucić, lecz na tym,…

Marta F.

Bardzo inteligentna, na tyle by rozbudzić w młodym Freudzie namiętne uczucie. Korespondowali ze sobą przez cztery lata, jako narzeczeni. Musiała być inteligentna, skoro chętnie z nią rozmawiał, jej umysł musiał być mu miły, ale już żonie ten umysł był niepotrzebny. Zmarła w 1951 roku  Ernest Jone (biograf Freuda) takie napisał jej epitafium: „Mało było równie…

Dlaczego nie pozwolicie mi się zestarzeć?

Żyjemy w czasach kultu młodości. W XIX wieku młodzieńcy celowo się postarzali zapuszczając brody, nosząc binokle, żeby wyglądać poważniej, dojrzalej, być bardziej dystyngowanymi. Dzięki temu inni chętniej z nimi rozmawiali, słuchali ich i dopuszczali do poważnych, wartościowych decyzji. Kultura przemilczania Współcześnie starość nie istnieje, a kogo dopadnie to reszta zachowuje się tak, jakby wyskoczył błąd…